Materia

Wat maakt een materiaal duurzaam?
Of in ieder geval duurzamer dan een ander materiaal?
Daarvoor kijken we hier naar de volgende zaken. En bij ieder materiaal zou je je dit moeten afvragen.

Energie
Hoeveel energie en dus CO2 uitstoot – ofwel gebruik van fossiele energiebronnen zoals gas en olie – is nodig voor de productie, het transport, het gebruik en de sloop/recycling van het materiaal? Wordt het gebakken? Reist het de hele wereld over? Kost het veel energie om uit de aarde te halen? Is het plantaardig (CO2 opslag) of dierlijk ( CO2 uitstoot?)
Grondstof
De cirkel “van grondstof naar materiaal naar verwerking naar het gebruik tot einde gebruik” dient een gesloten systeem te zijn. Dus bestaat het al uit gerecycled materiaal? En in hoeverre wordt het na gebruik weer opnieuw gebruikt, gerepareerd of gerecycled tot grondstof voor een volgend product?
Gezondheid
Worden er voor de productie schadelijke stoffen gebruikt en/of toegevoegd zoals bijvoorbeeld zware metalen, chloorverbindingen, weekmakers, formaldehyde etc? Vaak gaat het dan om lijm, brandvertragers of stoffen om het materiaal bestand te maken tegen vocht, schimmel of ongedierte.